Peste 2.500 de candidaţi au susţinut prima probă a examenului de bacalaureat(640)


2.585 de absolvenţi de liceu au susţinut astăzi, 10 iunie 2013, prima probă din cadrul examenului de bacalaureat, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, urmând ca 3.479 de candidaţi să se prezinte pe 11 şi 12 iunie a.c. în faţa comisiilor de examinare.
Subiectele au fost elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi au cuprins texte literare şi nonliterare, precum şi itemi corespunzători descriptorilor de competenţe din programa pentru bacalaureat. Totodată, subiectele au avut un grad de complexitate care au permis tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.
Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: utilizator mediu, utilizator avansat și utilizator experimentat.
Menţionăm că examenul de bacalaureat este promovat de către absolvenţii de liceu dacă susţin toate probele de evaluare competenţelor (A, B, C, D), probele scrise şi obţin cel puţin media şase la probele scrise.
jooble.org