Prefectul Constanței: mandatul de primar al lui Radu Mazăre a încetat(750)


 Având în vedere demisia lui Radu-Ştefan Mazăre din funcţia de primar al Municipiului Constanţa , înregistrată la Primăria Muncipiului Constanţa sub nr.71396/22.05.2015, procesul-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Constanţa din data de 02.06.2015 prin care se ia act de demisia primarului şi referatul Secretarului Municipiului Constanţa, comunicat prin adresa nr.77665/04.06.2015 şi înregistrat la Instututia Prefectului-Judeţul Constanţa sub nr.8890/04.06.2015, astăzi, prefectul judeţului Constanţa, Constantin Ion, a emis ordinul nr. 261/05.06.2015 prin care se constată încetarea de drept a mandatului Primarului Municipiului Constanţa, Radu-Ştefan Mazăre, urmare a demisiei acestuia.

Ordinul a fost emis în conformitate cu prevederile art.15 alin. (2) lit.a coroborat cu art.16 alin (1) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali şi în temeiul prevederilor art.26 alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind Prefectul şi Instituţia Prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Compartimentul controlul legalităţii actelor şi contencios administrativ va comunica prezentul ordin domnului Radu-Ştefan Mazăre, Inspectoratului General al Poliţiei Române, Consiliului Local al Municipiului Constanţa, Secretarului Municipiului Constanţa şi Ministerului Afacerilor Interne.

Ordinul poate fi atacat în faţă instanţei de contencios administrativ în condiţiile şi în termenele Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  
jooble.org