Consilier județean declarat incompatibil(1187)


Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către Munteanu Petrică, Director executiv al Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, și Melinda Oprea, fost consilier juridic în cadrul Primăriei Reghin, Județul Mureș.

Munteanu Petrică se află în stare de incompatibilitate, întrucât, începând cu data de 23 iunie 2008, deține, simultan cu funcția publică de conducere în cadrul Primăriei Municipiului Constanța, și calitatea de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Constanța, încălcând, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit […]. Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate […] în cadrul autorităților sau instituțiilor publice […]”.

Melinda Oprea s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 aprilie - 01 august 2014, întrucât a deținut, simultan cu funcția publică de consilier juridic, și funcția de consilier personal al Primarului Comunei Răstolița, încălcând, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează […] în cadrul autorităților sau instituțiilor publice”.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MUNTEANU PETRICĂ și OPREA MELINDA au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
 
jooble.org