40 de ani de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori”(991)


În fiecare an pe data de 1 iunie, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori” Constanţa îşi sărbătoreşte ziua de înfiinţare. Cu această ocazie, foste şi actuale cadre didactice ale Centrului, precum şi elevi şi absolvenţi ai acestei instituţii de învăţământ îşi dau întâlnire pentru a participa la serbarea de aniversare.
Împlinirea a patru decenii de la înfiinţarea CŞEI “Maria Montessori” a prilejuit organizarea unei festivităţi emoţionante la instituţia de învăţământ special. Festivitatea a debutat în aripa nouă a centrului, cu o întâlnire la care au participat mulţi dintre cei ce, în urmă cu patru decenii, au asistat la înfiinţarea acestei şcoli.
După ce a salutat participanţii şi şi-a exprimat bucuria de a fi părtaşă şi gazdă a acestui frumos eveniment aniversar, prof. Nida Regep, directorul CŞEI “Maria Montessori”, a înmânat diplome de excelenţă foştilor directori şi profesori.
Au fost depănate amintiri legate de aceşti 40 de ani, s-au rememorat momentele premergătoare deciziei de înfiinţare a şcolii, au fost parcurse câteva dintre cele mai frumoase întâmplări ale acelor ani, emoţia şi bucuria revederii.
La eveniment au participat din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa Inspector şcolar pentru învăţământ special, prof. Oana Pahon, Inspector şcolar pentru limbi moderne, Prof. Manuela Butuman dar şi reprezentantele Casei Corpului Didactic, Prof. Mihaela Roşulescu – prof. metodist şi Prof. Belchiz Manole – documentarist. De asemenea, biblioteca şcolii a găzduit lansarea Ghidului de bune practici “Prietenii Sănătăţii” la care au fost prezenţi mai mulţi reprezentanţi ai bibliotecilor şcolare din judetul Constanţa.
 Din partea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa, Director Prof. psiholog Irina Ermolaev iar din partea Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, Prof. Mitică Iosif, preşedinte al S.L.S.Î.P. Constanţa şi Prof. Mihaela Caterinici.
Curtea şcolii a găzduit ultima parte a programului festivităţii, participanţii fiind invitaţi la un scurt program artistic şi sportiv pregătit de elevii centrului în colaborare cu instituţiile şcolare partenere: Liceul Economic "Virgil Madgearu" Constanta, Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă "Delfinul" Constanţa şi Şcoala Gimnazială "Nicolae Tonitza" Constanţa.
 
jooble.org