Marți, cea mai importantă ședință locală din ultimii 15 ani(1195)


Marți va avea loc cea mai importantă ședință locală din Constanța din ultimii 15 ani, cea în care se va lua act de demisia lui Radu Mazăre.


Consiliul local al municipiului Constanţa se va întruni în şedinţă ordinară, marţi, 02 iunie 2015, ora 1200, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Aducerea la cunoştinţa Consiliului local a demisiei domnului Radu Ştefan Mazăre din funcţia de primar al municipiului Constanţa;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.04.2015;
4. Proiect de hotărâre privind validarea unui consilier local;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal Constanţa pe anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 2014;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul I anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 

 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al RADET Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale RADET Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale RAEDPP;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C.Confort Urban Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Confort Urban Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 8/13.02.2015 privind majorarea capitalului social al S.C.Confort Urban Constanţa pe anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
15. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 

 

 


17. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică a municipiului Constanţa în procedura de preluare de către Consiliul local al municipiului Constanţa a CET Palas-Sucursala Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind trecerea unui terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 54/2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Constanţa în cadrul Comisiei de monitorizare a fondurilor provenite din taxa de promovare a staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
         
jooble.org