Fostul ambasadaor al Irakului susține o conferință în Constanța(518)


Sub egida Universităţii „Ovidius” din Constanţa, a Centrului de studii și cercetări religioase și juridico-canonice al celor trei Religii monoteiste (Facultatea de Teologie) şi a Clubului de Presă Româno-Arab, în data de 20 mai, de la ora 12.00, Excelenţa Sa, Dl. Dr. Omer Ahmed Karim BERZINJI, Ex-Ambasador al Republicii Irak la Bucureşti şi adjunct al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Irak, va conferenţia despre „Dialogul intercultural şi interreligios” în Sala Senatului a Universităţii „Ovidius” (etajul I, Campusul Universitar). Domnia Sa va fi însoţit de reprezentanţi ai Ambasadei Irakului la Bucureşti şi de oameni de afaceri din ţara sa. Conferinţa va fi urmată de comentarii din partea participanţilor (profesori, studenţi, invitaţi etc.).

Excelenţa Sa, Dl. Dr. Omer Ahmed Karim Berzinji este născut în Irak, în anul 1960, şi are dublă cetăţenie, irakiană şi olandeză. A urmat studii de Drept, de Teologie Islamică, de Litere şi de Diplomaţie. A fost profesor la Institutul European pentru Drepturile Omului din Paris (Franţa) şi în unele instituţii de învăţământ universitar din Olanda. Este membru al Consiliului Universităţii Libere din Canada. A îndeplinit diferite funcţii în cadrul Ministerului de Externe din ţara sa (ca, de exemplu, pe cea de Director al Departamentului pentru Drepturile omului) şi de Ambasador în Liban şi în România.
A condus delegaţia ţării sale la diferite întruniri internaţionale, ca de exemplu: la Comitetul Arab, Permanent, pentru Drepturile Omului al Ligii Statelor Arabe; la diferite Conferinţe internaţionale privind Drepturile Omului în Islam; la Sesiuni ale Adunării Generale a Naţiunilor Unite; la Sesiuni ale Comitetului pentru Drepturile Omului de la Geneva; la Sesiuni ale Consiliului pentru Drepturile Omului de la New York etc.
Excelenţa Sa, Dl. Dr. Omer Ahmed Karim Berzinji nu este doar o personalitate marcantă a lumii diplomatice arabe şi un universitar angajat în problematica Drepturilor omului, - despre care a conferenţiat în diferite Centre universitare şi a scris studii şi cărţi de referinţă – ci şi un expert în dialogul interculturral şi interreligios, poziţie dobândită şi prin pregătirea sa interdisciplinară (Drept, Studii Islamice, Diplomaţie, Istorie, Litere şi Cultură arabă etc.).
Excelenţa sa este un admirator şi un prieten sincer al poporului nostru, despre a cărei spiritualitate şi cultură a dat şi dă mărturie nu numai în țara sa, ci şi în diferite țări ale lumii cu prilejul activităţii sale diplomatice şi a conferinţelor sale, de un înalt nivel academic, printre care tematica „Dialogului intercultural şi interreligios” este una de referinţă, ceea ce învederează atât dimensiunea formaţiei sale inter-culturale şi inter-religioase, cât şi deschiderea sa pentru dialogul cu toate culturile şi Religiile lumii; Domnia Sa este perceput de unii oameni politici şi de diplomaţi de prestigiu ca un fervent slujitor al unui astfel de dialog, care contribuie desigur nu numai la o mai bună cunoaştere a acestora, ci şi la instaurarea unui climat de încredere şi respect între popoarele lumii..
    
jooble.org