Consiliul Judeţean Constanţa organizează Gala bursierilor(396)


”Gala bursierilor Consiliului Judeţean Constanţa” – eveniment organizat cu ocazia încheierii ciclului liceal de patru ani, început în 2011, pentru elevii ce au beneficiat de bursele de merit oferite de Consiliul Judeţean Constanţa, în cadrul ,,Programului de burse pentru elevii din mediul rural”.

Consiliul Judeţean Constanţa prin HCJC nr. 291/17.12.2007 a instituit programul privind acordarea unor burse lunare elevilor din clasele V – VIII din unităţile de învăţământ din mediul rural, clasaţi pe locurile I, II, III la învăţătură precum şi premierea primilor trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural din judeţ care promovează examenul de admitere în liceele din judeţul Constanţa, curs de zi.

Beneficiarii burselor de liceu, sunt identificaţi după listele de repartizare computerizată în liceele publice, afişate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi aprobate de Centrul Naţional de Admitere în licee, având media semestrială cel puţin egală cu 8.00 pentru a beneficia pe perioada celor patru ani de studiu liceal.

Potrivit programului, primii trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural din judeţ, care promovează examenul de admitere în liceele din judeţul Constanţa, curs de zi, vor primi burse lunare în valoare de locul I - 150, locul II - 100 şi locul III - 50 lei.

,,Programul de burse pentru elevii din mediul rural” iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa reprezintă o măsură de sprijinire a elevilor cu rezultate bune la învăţătură, dar fără mijloace materiale, bursele reprezentând un instrument eficient împotriva fenomenului de abandon şcolar, atât de răspândit în mediul rural, îmbunătăţirea condiţiilor de trai în zona rurală precum analfabetismul juvenil. Bursele sunt destinate achiziţionării de obiecte şi materiale necesare participării la actul şcolar (echipament şcolar, uniforme, manuale etc.).

Programul a început în 2008, beneficiari fiind elevii cu rezultate bune la învăţătură - valoarea totală a burselor acordate în perioada 2008 - 2015 este de 12.600.000 lei.

Au fost acordate burse primilor trei elevi din fiecare clasă de ciclu gimnazial - precum şi primilor trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural din judeţ care promovează examenul de admitere în liceele din judeţul Constanţa, curs de zi, începând din anul 2008 – pentru 1487 elevi anual şi ajungând în anul 2015 pentru 2.300 elevi anual.

În anul şcolar 2011-2012 a avut loc premierea primilor trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural din judeţ care au promovat examenul de admitere în liceele din judeţul Constanţa, curs de zi, premiere ce s-a transformat în bursă pe parcursul celor patru ani de studii liceeale pentru 300 elevi proveniţi din cele 100 unităţi şcolare din mediul rural din judeţul Constanţa.

La sfârşitul anului şcolar 2014-2015 avem a patra generaţie absolventă de liceu care a primit burse în cei patru ani de studiu, fiind vorba despre 175 elevi din clasele a-XII-a rămaşi bursieri în cadrul ,,Programului de burse pentru elevii din mediul rural”.

În cadrul festivităţi de premiere elevii bursieri din clasele a XII-a, vor primi bursele pentru opt luni an şcolar 2014-2015, burse ce se ridică la valoarea de 150.000 lei.

Elevii care primesc astăzi burse, au fost calificaţi între primii trei elevi din fiecare clasă de ciclu gimnazial, când ei erau în clasa a-V-a în anul şcolar 2007-2008, clasa a-VI-a în anul şcolar 2008-2009, clasa a-VII-a în anul şcolar 2009-2010 şi clasa a-VIII-a în anul şcolar 2010-2011, precum şi între primii trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural din judeţ, promovând examenul de admitere în liceele din judeţul Constanţa, curs de zi, în anul şcolar 2011-2012.
 
jooble.org