Cum se achită sumele din titlurile executorii(321)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa aduce la cunoştinţa tuturor contribuabililor care au creanţe fiscale aflate în procedura de urmărire şi executare silită că pot opta pentru aplicarea prevederilor art. 169 alin. 2.1. din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, respectiv pentru stingerea cu prioritate a tuturor obligaţiilor fiscale principale din toate titlurile executorii, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii, şi nu stingerea obligaţiilor fiscale principale şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente fiecărui titlu executoriu, astfel cum este reglementat de art. 169 alin. 2 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Astfel, în vederea încadrării în prevederile sus menţionate, contribuabilii care doresc stingerea creanţelor fiscale aflate în urmărire şi executare silită, vor depune o cerere în acest sens la sediul Agenţiei fiscale nr. 6 din str. Sulmona nr. 22, cerere ce se va depune ori de câte ori se va efectua o plată sau se va solicita o compensare. 
jooble.org