Cum puteți intra în posesia registrului de bani personali(507)


Operatorii economici au obligaţia constituirii registrului de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 .ligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor. Conform OMFP nr. 513 din 30 aprilie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal, operatorul economic are obligativitatea de a notifica organul fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării actului normativ anterior menţionat.

Prin urmare, termenul final de notificare a organului fiscal este vineri, 8 mai.

În acest sens, contribuabilii din municipiul Constanţa, au posibilitatea înregistrării în condiţii optime a notificărilor la etajele 3 şi 4 ale clădirii administraţiei judeţene situată pe Bd. Tomis 312A, Constanţa, la camerele 305, respectiv 406, şi nu la Registratură, birou situat la parterul acesteia. Măsura a fost luată în vederea fluidizării traficului de la parterul instituţiei unde sunt organizate ghişeele de primire/eliberare documente fiscale persoane fizice şi juridice, în scopul evitării supraaglomerării activităţii Registraturii, scurtându-se astfel timpul de aşteptare necesar înregistrării notificărilor. 
jooble.org